Zemné a búracie práce

» stavebná činnosť
» výkopové práce pre IS (kanalizácie, vodovody, plyn, NN, VN)
» hĺbenie základov
» nakladanie a premiestňovanie zeminy
» úprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice)

Šmykom riadený nakladač CAT 246 B

Rýpadlo nakladač CAT 428 F

Rýpadlo nakladač CAT 314C

Pásový nakladač CAT 299 B2