Vrták  CAT A14B – vrták

» krútiaci moment 2530 kg/m
» pre kompaktný kolesový a pásový nakladač
» gerotor – priamy pohon

CAT vrtáky sa používajú na vŕtanie otvorov pre pätky, oplotenie, stromy a kríky v stavebníctve, v poľnohospodárstve a pri úpravách pôdy.

Text, popis k prezentácii