Rozrývač pôdy CAT LR18B

» pracovná šírka 188 cm
» 7,2 cm3
» váha 653 kg

Na rozrývanie pôdy a zbieranie zvyškov – ľahké odstraňovanie.

Rozrývač pôsobením tvrdených zubov používa sa na rozdrvenie, prevzdušnenie, vyrovnanie a úpravu pôdy, popri tom ukladá horninu a zvyšky do integrovaného vedra zásobníka.

Rozrývač môže ísť aj v spätnom chode, je konštruovaný na maximálnu pevnosť a odolnosť aj v najťažších pôdnych podmienkach.

Pomocou spätného ventila dokáže zberný kôš rýchlo otvoriť a vyklopiť obsah.